Informasjon til kulturkontaktene

Eget hefte

Det er utarbeidet et eget veiledningshefte for bruk av kulturkontaktene.Her er det praktiske tips, og informasjon om det å være kulturkontakt. Heftet kan også fås ved å DKS-koordinator. Heftet sendes også årlig til lokal rektor